Từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã ưu tiên xét tuyển từ 60-70% học sinh tốt nghiệp PTTH ở các trường PTDT nội trú tỉnh đi học theo chế độ cử tuyển. 

Tỉnh đã cử 1.372 người đi học, đạt tỷ lệ 90,8% so với chỉ tiêu Bộ GD-ĐT giao (1.511 chỉ tiêu). Bao gồm, ĐH là 1.087 người, CĐ là 247 người, TCCN là 38 người. Địa phương được cử đi học nhiều nhất là huyện Nam Trà My với 280 SV, Tây Giang 241, Bắc Trà My 202, Nam Giang 189, Phước Sơn 161... 

Tính đến cuối năm 2014, đã có 408 SV tốt nghiệp ra trường, 759 SV đang theo học và 205 SV đã bị buộc thôi học vì học yếu và tự ý bỏ học. 

Trong giai đoạn 2008-2014, tỉnh Quảng Nam đã chi gần 67 tỷ đồng kinh phí đào tạo theo chế độ cử tuyển. Tuy nhiên, công tác đào tạo cán bộ cho miền núi bằng hình thức cử tuyển những năm qua đã bộc lộc nhiều bất cập. 

Theo đáng giá của Sở GD-ĐT, chất lượng SV cử tuyển còn thấp, tỷ lệ SV bỏ học giữa chừng hoặc học yếu bị cơ sở đào tạo buộc thôi học chiếm tỷ lệ cao (14,94%). 

Quảng Nam ưu tiên cho học sinh các trường nội trú đi đào tạo cử tuyển

Theo Sở Nội vụ, số SV sau khi được đào tạo chưa bố trí được vị trí công tác phù hợp còn nhiều. Ông Nguyễn Hữu Sáng, GĐ Sở nội vụ cho biết: “Nhiều năm trước đây, việc cử người đi đào tạo cử tuyển là do Bộ GD-ĐT phân bổ cả số lượng lẫn chuyên ngành, rồi về địa phương mới triển khai thực hiện. Vì vậy sau khi SV tốt nghiệp về địa phương rất khó phân công vì trái chuyên môn”. 

Đến cuối năm 2014, trong tổng số 408 người tốt nghiệp đã có đến 35% với 144 người hiện vẫn chưa được bố trí việc làm, gồm 92 ĐH, 45 CĐ, 7 TC. Đây là một tỷ lệ khá lớn, gây lãng phí ngân sách, công sức của người học và tạo tâm lý không tốt. 

Cụ thể, huyện Nam Giang mới bố trí được công việc cho 31 người, hiện vẫn còn 67 người chưa thể bố trí. Huyện Tây Giang đã bố trí công việc được cho 47 người, còn 20 người chưa biết phân công vào đâu…

 

(Nhiều người tốt nghiệp cử tuyển về địa phương làm việc nhưng chưa đáp ứng nhu cầu

Trước những bất cập này, ông Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định cơ bản tạm dừng hình thức đào tạo cử tuyển trong năm 2015, trừ trường hợp một số ngành mà huyện cảm thấy rất cần thiết phải đào tạo nhằm phục vụ sự phát triển của địa phương. 

Ông Nguyễn Chín cũng yêu cầu cần các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể từ huyện đến tỉnh để đào tạo cán bộ người dân tộc thiếu số theo chế độ cử tuyển, đồng thời phải có chiến lược đạo tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các huyện miền núi. 

Chỉ tiêu cử tuyển phải được xây dựng trên cơ sở đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của từng địa phương. Các sở, ban ngành và địa phương thực hiện công tác bố trí sử dụng, phân công công tác kịp thời, đúng quy định cho SV cử tuyển đã tốt nghiệp ra trường. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện rà soát số SV hệ cử tuyển đã tốt nghiệp, sẽ tốt nghiệp trong thời gian đến để có kế hoạch bố trí. Riêng đối với 144 người diện cử tuyển đã tốt nghiệp thì các địa phương phải xây dựng phương án sử dụng trước tháng 2.2015. 

Bắt đầu từ năm 2015, tỉnh sẽ áp dụng nghiêm chế tài xử phạt đối với các SV diện cử tuyển vi phạm các quy định tự ý bỏ học.